Alleen wanneer jij daar toestemming voor hebt gegeven wordt er informatie met anderen gedeeld.
Vanuit de overheid zijn alle zorgverleners in de GGZ verplicht om een minimale dataset aan te leveren, die gepseudonimiseerd opgeslagen wordt. Hier kun je bezwaar tegen maken door een privacyverklaring te tekenen. In dat geval worden er geen gegevens doorgegeven.

E-mails met persoonlijke gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd. Wanneer je aan mij vertrouwelijke informatie wil sturen, dan is dat mogelijk via de Contactpagina op deze website.

Hoe lang wordt het dossier bewaard?

Doorgaans wordt het dossier 15 jaar bewaard, tenzij jij een schriftelijk verzoek stuurt om dit eerder te vernietigen.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

Mocht je onverhoopt ergens niet tevreden over zijn, stel ik het op prijs wanneer je dit met mij bespreekt. 

Komen we er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de NVVS.